Komisja Sędziowska w Gorlicach - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Pliki dostępne w Materiałach -> Do Pobrania
 •        

Reklama

Resovia

Logowanie

login:
hasło:
Zarejestruj się

Losowa galeria

XVIII Międzynarodowy Turniej Drużyn Sędziowskich - Gorlice 2012
Ładowanie...

Sport.pl

Wydarzenia

Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej

 • autor: EwaSzydlo, 2015-11-17 16:04

Komisja Sędziowska Gorlice informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na kurs sędziego piłki nożnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy interesują się piłką nożną i chcą spróbować swoich sił w roli sędziego piłki nożnej.

Koszt udziału w kursie to jedynie 100 zł.

 

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • wiek – minimum ukończone 16 lat;
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego (lub pobieranie nauki w szkole średniej);
 • zainteresowanie piłką nożną oraz posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów gry w piłkę nożną;
 • sportowa sylwetka;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • odporność na stres.

 

Dokumenty, które muszą dostarczyć kandydaci:

 • wypełnione podanie kandydata na kurs (druk);
 • kandydaci poniżej 18 roku życia muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w kursie (druk);
 • wypełnione oświadczenie o niekaralności (druk);
 • dwie aktualne, podpisane fotografie (format legitymacyjny);
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji sędziego piłki nożnej – zaświadczenie to jest warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające kontynuację nauki w szkole średniej.

 

Aby zgłosić się na kurs należy przesłać wypełnione podanie kandydata na kurs na adres e-mail: damian_first@interia.pl

 

Termin przeprowadzenia kursu na sędziego piłki nożnej planowany jest na przełomie stycznia i lutego 2016 r. Dokładny harmonogram kursu zostanie przedstawiony podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem kursu – o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Podczas spotkania organizacyjnego kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty za kurs w wysokości 100 zł.

 

Po zakończeniu kursu – kandydaci przystąpią do egzaminu, który składa się z dwóch części: teoretycznej oraz kondycyjnej. Część teoretyczna polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata dotyczącej przepisów gry w piłkę nożną – kandydat rozwiązuje test składający się z 30 pytań. Część kondycyjna polega na zaliczeniu testu interwałowego. Kandydaci, którzy przystąpią i zaliczą obie części egzaminu zostaną członkami Komisji Sędziowskiej Gorlice i będą mogli rozpocząć pracę na boisku w roli sędziego piłki nożnej.

 

Zgłoszenia od kandydatów przyjmujemy do 15 grudnia 2015 r.

Przyjdź i nie zmarnuj swojej szansy.


Aktualności

Egazminy dla klasy O i A na wiosnę

 • autor: EwaSzydlo, 2015-11-25 18:56

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, jakie zapowiadane są na najbliższą sobotę (niska temperatura oraz możliwe opady), decyzją przewodniczącego Stanisława Brożka egzaminy klasy A i O zostały przesunięte na wiosnę 2016. Dokładny termin egzaminów zostanie podany wkrótce.


Egzamin odwołany

 • autor: EwaSzydlo, 2015-11-12 06:06

Decyzją Prezesa Kolegium Sędziów w Nowym Sączu egzaminy dla sędziów klasy O i A zostały przełożone na 28.11.2015r. Jest to spowodowane dużą ilością zaległych meczów.

W związku z powyższym zebranie w najbliższy czwartek zostaje odwołane.

W każdy czwartek o godz: 18:30 zapraszamy wszystkich chętnych do gry na hali.

 


Zmarł Jerzy Kowalski

 • autor: EwaSzydlo, 2015-11-09 21:29

Z przykrością zawiadamiamy, że dziś zmarł Jerzy Kowalski V-ce Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

 


Kurs

 • autor: EwaSzydlo, 2015-11-06 06:02

KOMUNIKAT NR 79 /WG/ J

 • autor: EwaSzydlo, 2015-10-17 20:24

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

   w    N  o  w  y  m    S  ą  c  z  u

        Wydział                 Gier

Wydział Gier OZPN Nowy Sącz

www.nsozpn.pl

KOMUNIKAT NR 79 /WG/ J

z dnia 17  październik    2015 r.

 

 

 Uchwała nr X/169 z dnia 12 października 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN (z późn. zm.) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3.Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej;

 

2. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

1. Jeżeli zawodnik, który ukończył 19 rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

2. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);

5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2016 roku.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

 

 

Otrzymują:

- zainteresowane kluby

- KS MZPN Kraków                                                                                                                                                        Przewodniczący

- prasa                                                                                                                                                                                               WG OZPN Nowy Sącz

- KS OZPN Nowy Sącz                                                                                                                                                                       /-/ Antoni Ogórek

- a/a

 


Archiwum aktualności


Kalendarium

28

11-2015

sobota

29

11-2015

niedziela

30

11-2015

pon.

01

12-2015

wtorek

02

12-2015

środa

03

12-2015

czwartek

04

12-2015

piątek

Reklama

Najnowsza galeria

XXI Międzynarodowy Halowy Turniej Drużyn Sędziowskich Gorlice 2015 - A. Moroń
Ładowanie...

Zczuba.tv

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 6, wczoraj: 75
ogółem: 152 577

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
s6imon
status Gadu-Gadu